הקלטת כנס משקיעים מיום 12.04.2022 שהועבר במערכת הזום